Nämnd:Barn- och utbildningsnämnden
Titel:2019-01-30 Föredragningslista
Plats och tid:

Rådhuset, Söderhamn, kl 09:00 (Heldag)

Ärenden:
 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Förslag om öppna sammanträden
 4. Presenation av nya nämnden
 5. Information om barn- och utbildningsförvaltningen
 6. Nämndens reglemente
 7. Nämndens delegationsordning
 8. Information om sekretess och tystnadsplikt inom barn- och utbildningsnämndens verksmahetsområde
 9. Information om allmänna handlingar, e-post, sociala medier m.m.
 10. Information om personuppgifter på kommunens webbplats
 11. Nämndens sammanträdesplan 2019
 12. Val till presidieberedning
 13. Val av ledamöter till trygghetsrådet
 14. Betygsstatistik höstterminen 2018
 15. Årsbokslut 2018
 16. Budget 2019
 17. Verksamhetsbesök
 18. Anmälan av delegationsbeslut
 19. Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m
 20. Återrapport angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola
 21. Återrapport angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola
 22. Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan
 23. Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan
 24. Återrapport angående skolplikt för elev på Hamnaskolan
 25. Anmälan om utebliven skolplikt för elev på Norrtullskolan
 26. Muntliga rapporter
  - Upptagningsområden
  - Information om regler kring 15-timmarsregeln
  - Pågående byggnationer
  - Skolriksdag
  - Datum för strategidagar