Nämnd:Barn- och utbildningsnämnden
Titel:2017-04-26 Föredragningslista
Rådhuset, Söderhamn, kl 09:00

Ärenden:
 1. Val av justerare
 2. Upprop
 3. Presentation av ny rektor
 4. Ekonomisk rapport
 5. Yttrande över motion om att utreda arbetsmiljön inom barnomsorgen
 6. Information från Familjecentralen i Ljusne
 7. Nämndsinitiativ om språkbruk
 8. Anmälan och delegationsbeslut
 9. Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag m.m.
 10. Behov av lokaler till Rosenvallskolan
 11. Norrtullskolans skolgård
 12. Muntliga rapporter
  - Pågående byggnationer
  - Projekt Framtida studiehandledare
  - Skolriksdag 2017
  - Ny YH-utbildning
  - Sommarförskolor