Nämnd:Arbetsmarknads- och socialnämnden
Titel:2019-01-07 Föredragningslista
KALLELSE
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

Kallelse

Sammanträde: ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN
Datum: 2019-01-07
Lokal: Faxepark, Europa
Tid: 14.00 – 17.001.
Val av justerare


2.
Upprop och presentation


3.
Godkännande av dagordningen4.
Arbetsmarknads- och socialnämndens organisation

Handläggare: Anna-Lena Svedberg
Muntlig information

5.
Sammanträdestider 2019
ASN 2019-00003
Från ASN 2018-09-24

6.
Verksamhetsplan och budget 2019
ASN 2018-00072

Handläggare: Anna-Lena Svedberg
Muntlig information

7.
Arbetsutskottets utformning och val av ledamöter
ASN 2018-00093


8.
Val av personliga ersättare i arbetsutskottet
ASN 2018-00093


9.
Arbetsutskottets utformning vid extra sammanträde
ASN 2018-00093


10.
Turordning avseende tjänstgöring för arbetsutskottets ledamöter vid akuta ärenden
ASN 2018-0009311.
Reglemente för Tillgänglighetsrådet
ASN 2018-00089

Handläggare: Anna-Lena Svedberg


12.
Sekretessbestämmelser
Sekretssintyg bifogas separat och medtas undertecknat till sammanträdet.

13.
Information om personuppgifter på kommunens webbplats

14.
Övriga frågorPär-Olof Stål,
Ordförande