Nämnd:Arbetsmarknads- och socialnämnden
Titel:2019-01-28 Föredragningslista
KALLELSE
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN


Kallelse

Sammanträde: ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN
Datum: 2019-01-28
Lokal: Faxepark, Europa
Tid: 09.00 – 16.001.
Val av justerare

2.
Upprop

3.
Godkännande av dagordningen

4.
Arbetsmarknads- och socialnämndens organisation
ASN 2019-00072

Handläggare: Anna-Lena Svedberg
5.
Mål och resursplan 2019
ASN 2018-00064

Handläggare: Lena Wetterlind/Erika Söderström

6.
Mål och resursplan 2018 – uppföljning av helårsbokslut
ASN 2018-00064

Handläggare: Lena Wetterlind/Erika Söderström7.
Muntlig information återrapportering PwC

Handläggare: Malin Thurfjell

8.
Utbetalning av dagersättning
ASN 2018-00070

Handläggare: Malin Thurfjell och Johnny Bjersander


9.
Beslutsattestanter och utanordnare för Arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområden 2019
ASN 2019-00009

Handläggare: Karin Axzell
10.
Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare

Handläggare: Annette Elmelind-Möller
11.
Nedläggning av faderskapsutredning

Handläggare: Marielle Engberg
12.
Nedläggning av faderskapsutredning

Handläggare: Marielle Engberg
13.
Nedläggning av faderskapsutredning

Handläggare: Marielle Engberg
14.
Nedläggning av faderskapsutredning

Handläggare: Marielle Engberg
15.
Protokoll
AU 2018-12-03
AU 2019-01-14
AU 2019-01-18
ASN 2018-12-17
ASN 2019-01-07
16.
Rapporter och delgivningar
   - Förteckning över inkomna skrivelser
   - Statistik från Bemanningen
   - FÖSAM-protokoll för januari
   - Ordförandens rapport
   - Förvaltningschefens rapport
17.
Domar och beslutFrån AU 2019-01-14

17.
Redovisning av delegationsbeslut
18.
Övrigt

Pär-Olof Stål,
Ordförande