Nämnd:Bygg- och miljönämnden
Titel:2018-12-19 Föredragningslista
SÖDERHAMNS KOMMUN

Kallelse

Sammanträde: Bygg- och miljönämnden

Datum: 2018-12-19

Lokal: Kungsgatan 6, Grupprum Ek

Tid: 09:00


Bygg- och miljönämndens ledamöter
Ersättare för kännedom

Vid förhinder, kontakta er personliga ersättare.

Om ersättaren har förhinder, kontakta Lena Lemrin 0270-751 82


Ärende
1.Upprop, val av justerare, tid för justering och dagens föredragningslista.
2.Månadsuppföljning
Dnr 2018-00005
Handläggare: Herman Claesson
3.Nybyggnad tankstation för biogas, Tälje 11:2 dnr B-2018-441
Dnr 2018-00623
Handläggare: Magnus Andersson
4.Nybyggnad torn samt teknikbodar, Ellne 5:7, dnr B-2018-354
Dnr 2018-00625
Handläggare: Reymond Bergström
5.Tillbyggnad flerbostadshus med balkonger, Syrenen 5, dnr B-2018-454
Dnr 2018-00626
Handläggare: Sindre Dahlkvist
6.Bostadsanpassningsbidrag (justering av beviljat bidrag) dnr B -2015-92
Dnr 2018-00624
Handläggare: Per-Arne Vallner
7.Återkallande av uppdrag, Brädgården 5:1 m.fl. dnr B-2016-51
Dnr 2018-00628
Handläggare: David Jansson
8.DPL Gladan 7, dnr B-2018-121
Dnr 2018-00627
Handläggare: Jonas Ryberg
9.DPL Simpan 1, dnr B-2017-598
Dnr 2018-00629 00
Handläggare: David Jansson
10.Mål- och resursplan med budget för bygg- och miljönämnden 2019
Dnr 2018-00618
Handläggare: Herman Claesson
11.Tillsynsplan Plan- och bygglagen 2019,
Dnr B-2018-637
Dnr 2018-00622 001
Handläggare: Anna Tengqvist
12.Livsmedel - Kontrollplan 2019,
dnr M-2018-1389
Dnr 2018-00621 001
Handläggare: Herman Claesson
13.Behovsutredning 2019, 2020, 2021,
dnr M-2018-1388
Dnr 2018-00620
Handläggare: Majvi Hjalmarsson
14. Tillsynsplan miljö- och hälsoskyddstillsynen 2019, dnr M-2018-1390
Dnr 2018-00619
Handläggare: Majvi Hjalmarsson
15.Redovisning av delegationsärenden till nämnden 2018
Dnr 2018-00002
Handläggare: Lena Lemrin
16.Redovisning av inkomna meddelanden till nämnden 2018
Dnr 2018-00003
Handläggare: Lena Lemrin
17.Information till nämnden