Nämnd:Barn- och utbildningsnämnden
Titel:2017-12-12 FöredragningslistaRådhuset, Söderhamn, kl 10:00

Ärenden:
  1. Upprop
  2. Val av justerare
  3. Budget 2018